Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Character - Font tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font tab.

Open context menu of a row header in a database table - choose Table Format - Font tab.

Choose Format - Title - Character tab (Chart documents).

Choose Format - Legend - Character tab (Chart documents).

Choose Format - Axis - Character tab (Chart documents).


Zmiany zostaną zastosowane do bieżącego zaznaczenia, do całego słowa, w którym znajduje się kursor lub do nowego tekstu.

W zależności od ustawień językowych można zmienić formatowanie dla następujących typów czcionek:

note

To enable support for complex text layout and Asian character sets, choose - Language Settings - Languages, and then select the Enabled box in the corresponding area.


Okno dialogowe czcionki

Czcionka

Wpisz nazwę zainstalowanej czcionki lub wybierz ją z listy.

You can see the name of the fonts formatted in their respective font if you mark the Show preview of fonts field in LibreOffice - View in the Options dialog box.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona

Nazwa czcionki

Krój czcionki

Wybierz formatowanie, które chcesz zastosować.

Ikona na pasku narzędzi:

Icon Bold

Pogrubione

Icon Italic

Kursywa

Rozmiar

Określ lub wybierz rozmiar czcionki, jaki chcesz zastosować. W przypadku czcionek skalowalnych można również wprowadzić wartość po przecinku.

If you are creating a style that is based on another style, you can enter a percentage value or a point value (for example, -2pt or +5pt).

Ikona na pasku narzędzi:

Język

Ustawia język, którego narzędzie do sprawdzania pisowni używa względem zaznaczonego tekstu lub tekstu, który jest wpisywany. Przy dostępnych modułach językowych wyświetlony jest znak wyboru.

Jeśli lista języków składa się z edytowalnego pola kombi, można wpisać poprawny tag języka BCP 47 jeśli język, który chcesz przypisać nie jest dostępny z dostępnej listy.

For language tag details please see the For users section on the langtag.net web site.

warning

Język sprawdzania pisowni dla wybranego języka jest uwzględniany tylko wtedy, jeśli w pakiecie zainstalowano odpowiedni moduł języka. Jeśli sprawdzanie pisowni jest aktywne dla tego języka, jego nazwa jest poprzedzona znakiem haczyka


Font Features

Select and apply font typographical features to characters.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Please support us!