Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Character.

On Text Formatting bar (with cursor in object), click

Icon Character

Znak


Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!