Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Znak.

Na pasku Formatowanie tekstu (z kursorem w obiekcie) kliknij

Ikona znaku

Znak


Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!