Wyczyść formatowanie bezpośrednie

Removes direct formatting from the selection.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Clear Direct Formatting.


Please support us!