Media

To podmenu prezentuje źródła, z których można wstawić obraz, plik audio lub wideo.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Multimedia.


Galeria

Otwiera obszar Galerii w panelu bocznym, z którego wybrać można obrazy i pliki dźwiękowe do wstawienia do dokumentu.

Skanuj

Wstawia do dokumentu zeskanowany obraz.

Prosimy o wsparcie!