Media

To podmenu prezentuje źródła, z których można wstawić obraz, plik audio lub wideo.

Galeria

Otwiera obszar Galerii w panelu bocznym, z którego wybrać można obrazy i pliki dźwiękowe do wstawienia do dokumentu.

Skanuj

Wstawia do dokumentu zeskanowany obraz.

Please support us!