Źródła danych

Wyświetla listę baz danych zarejestrowanych w LibreOffice i umożliwia zarządzanie ich zawartością.

Aby wykonać tę operację...

Jeśli otwarty jest dokument tekstowy lub arkusz kalkulacyjny:

Menu Widok - Źródła danych.

+Shift+F4 keys

Icon

Źródła danych


Bazy danych - przegląd

Ikona notatki

Polecenie Źródła danych jest dostępne tylko przy otwartym dokumencie tekstowym lub arkuszu kalkulacyjnym.


Pola z bazy danych mogą zostać wstawione do pliku. Można również utworzyć formularze umożliwiające dostęp do bazy danych.

Prosimy o wsparcie!