Źródła danych

Wyświetla listę baz danych zarejestrowanych w LibreOffice i umożliwia zarządzanie ich zawartością.

Aby wykonać tę operację...

Z pasków narzędzi:

Ikona źródła danych

Źródła danych

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + F4


Bazy danych - przegląd

note

Polecenie Źródła danych jest dostępne tylko przy otwartym dokumencie tekstowym lub arkuszu kalkulacyjnym.


Pola z bazy danych mogą zostać wstawione do pliku. Można również utworzyć formularze umożliwiające dostęp do bazy danych.

Prosimy o wsparcie!