Obiekt formuły

Wstawia formułę do bieżącego dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Obiekt OLE - Obiekt formuły.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Obiekt formuły.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawienia obiektu formuły

Wstaw obiekt formuły

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + E


Prosimy o wsparcie!