Wstaw obiekt OLE

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Obiekt - Obiekt OLE.

On the Insert bar, click

Icon OLE object

Obiekt OLE


note

You cannot use the clipboard or drag and drop to move OLE objects to other files.


Puste i nieaktywne obiekty OLE są przezroczyste.

Utwórz nowy

Tworzy nowy obiekt OLE w oparciu o wybrany typ obiektu.

Typ obiektu

Określa typ tworzonego dokumentu.

Utwórz z pliku

Tworzy obiekt OLE z istniejącego pliku.

Plik

Wybierz plik, który chcesz wstawić jako obiekt OLE.

Plik

Enter the name of the file that you want to link or embed, or click Search to locate the file.

Szukaj...

Znajdź plik, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Połącz z plikiem

Włącz, aby wstawić plik jako łącze. Jeżeli ta opcja nie jest włączona obiekt OLE zostanie dołączony do dokumentu

Please support us!