Wstaw obiekt OLE

Wstawia obiekt OLE do bieżącego dokumentu. Obiekt OLE jest wstawiany jako łącze lub obiekt osadzony.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Obiekt OLE - Obiekt OLE.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Wstaw obiekt OLE.

Z pasków narzędzi:

Ikona obiektu OLE

Obiekt OLE


note

Nie możesz używać schowka ani przeciągać i upuszczać obiektów OLE do innych plików.


Puste i nieaktywne obiekty OLE są przezroczyste.

Utwórz nowy

Tworzy nowy obiekt OLE w oparciu o wybrany typ obiektu.

Typ obiektu

Określa typ tworzonego dokumentu.

Utwórz z pliku

Tworzy obiekt OLE z istniejącego pliku.

Plik

Wybierz plik, który chcesz wstawić jako obiekt OLE.

Plik

Wprowadź nazwę pliku, który chcesz połączyć lub osadzić, albo kliknij Szukaj, aby zlokalizować plik.

Szukaj...

Znajdź plik, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Połącz z plikiem

Włącz, aby wstawić plik jako łącze. Jeżeli ta opcja nie jest włączona obiekt OLE zostanie dołączony do dokumentu

Prosimy o wsparcie!