Obiekt OLE

Wstawia do dokumentu osadzony lub połączony obiekt, w tym formuły, kody QR i obiekty OLE.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Obiekt OLE.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Wstaw obiekt OLE.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania obiektu OLE

Wstaw obiekt OLE


Obiekt formuły

Wstawia formułę do bieżącego dokumentu.

QR i kod kreskowy

Wygeneruj kody liniowe i macierzowe dla dowolnego tekstu lub adresu URL.

Wstaw obiekt OLE

Wstawia obiekt OLE do bieżącego dokumentu. Obiekt OLE jest wstawiany jako łącze lub obiekt osadzony.

Prosimy o wsparcie!