Obraz

Otwiera okno dialogowe wyboru pliku, aby wstawić obraz do bieżącego dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Obraz.

Z pasków narzędzi:

Ikona obrazu

Obraz


Wstawianie, edytowanie, zapisywanie obrazów bitmapowych

Okna dialogowe plików – takie jak Otwórz, Zapisz jako i tym podobne – są dostępne na dwa różne sposoby:

Użyj - LibreOffice - Ogólne, aby przejść z jednego do drugiego.

Wybór folderu

Wybierz preferowany folder z rozwijanej listy lub wpisz jego nazwę ścieżki. Funkcja Autouzupełnianie może być używana do ułatwienia pisania.

Połącz się z serwerem za pomocą okna Usługi plików.
Wybierz folder nadrzędny ze ścieżki folderu za pomocą ikony Otwórz.

Dodaj podfolder do bieżącego folderu za pomocą utworzenia nowego folderu

Nazwa pliku

Wprowadź nazwę pliku lub ścieżkę do pliku. Możesz także wprowadzić adres URL

Typ pliku

Wybierz format pliku dla dokumentu, który zapisujesz. W obszarze wyświetlania wyświetlane są tylko dokumenty z tym typem pliku. Typy plików są opisane w Informacjach o filtrach importu i eksportu.

Łącze

Wstawia zaznaczony plik graficzny jako łącze.

Podgląd

Wyświetla podgląd zaznaczonego pliku graficznego.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Prosimy o wsparcie!