Wstawianie obrazów

Wstawia obraz w bieżący dokument .

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Obraz.

Na pasku standardowym kliknij

Ikona

Obraz


Wstawianie, edycja i zapisywanie map bitowych

Styl ramki

Określa styl ramki obrazu.

Łącze

Wstawia zaznaczony plik graficzny jako łącze.

Podgląd

Wyświetla podgląd zaznaczonego pliku graficznego.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Please support us!