Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Obraz.

Na pasku standardowym kliknij

Icon Image

Obraz


Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Łącze

Wstawia zaznaczony plik graficzny jako łącze.

Podgląd

Wyświetla podgląd zaznaczonego pliku graficznego.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Please support us!