Znak specjalny

Pozwala użytkownikowi wstawiać znaki z zakresu symboli znajdujących się w zainstalowanych czcionkach.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Znak specjalny.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Symbol.

Z pasków narzędzi:

Ikona znaku specjalnego

Znak specjalny


Po kliknięciu znaku w oknie dialogowym Znaki specjalne wyświetlany jest podgląd i odpowiedni kod numeryczny znaku.

Szukaj

Wprowadź nazwę UTF-8 lub część nazwy znaku, aby wyświetlić znak UTF-8 w lewej górnej komórce siatki. Nie można przetłumaczyć nazwy znaku. Na przykład wpisz tilde, aby wyświetlić ~ i wprowadź dużą literę łacińską O z daszkiem, aby wyświetlić Ô.

Czcionka

Wybierz czcionkę do wyświetlenia związanych z nią znaków specjalnych.

Blok znaków

Wybierz blok Unicode dla bieżącej czcionki. Znaki specjalne dla wybranego bloku Unicode są wyświetlane w tabeli znaków.

Tabela znaków

Kliknij znaki specjalne, które chcesz wstawić, a następnie kliknij Wstaw.

Ostatnie znaki

Wyświetla ostatnio wstawione znaki specjalne.

Ulubione znaki

Wyświetla znaki specjalne wybrane przyciskiem Dodaj do ulubionych. Jako ulubione można zapisać do 16 znaków specjalnych.

tip

Dwukrotne kliknięcie znaku specjalnego spowoduje wstawienie go do dokumentu.


Prosimy o wsparcie!