Żądaj

Skanuje obraz, a następnie wstawia do dokumentu rezultat skanowania. Okno dialogowe skanowania jest wyświetlane przez oprogramowanie dostarczone przez producenta skanera. Objaśnienia dotyczące tego okna dialogowego można znaleźć w dokumentacji skanera.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Multimedia - Skanuj - Żądaj.


Prosimy o wsparcie!