Zażądaj

Skanuje obraz, a następnie wstawia do dokumentu rezultat skanowania. Okno dialogowe skanowania jest wyświetlane przez oprogramowanie dostarczone przez producenta skanera. Objaśnienia dotyczące tego okna dialogowego można znaleźć w dokumentacji skanera.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Multimedia - Skanuj - Zażądaj.


Please support us!