Wybierz źródło

Pozwala wybrać skaner.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Multimedia - Skanuj - Wybierz źródło.


Please support us!