Wybierz źródło

Pozwala wybrać skaner.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Multimedia - Skanuj - Wybierz źródło.


Prosimy o wsparcie!