Skanuj

Wstawia do dokumentu zeskanowany obraz.

To insert a scanned image, the driver for your scanner must be installed.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Multimedia - Skanuj.


Wybierz źródło

Pozwala wybrać skaner.

Zażądaj

Skanuje obraz, a następnie wstawia do dokumentu rezultat skanowania. Okno dialogowe skanowania jest wyświetlane przez oprogramowanie dostarczone przez producenta skanera.

Please support us!