Skanuj

Wstawia do dokumentu zeskanowany obraz.

Aby wstawić zeskanowany obraz, należy zainstalować sterownik skanera.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Multimedia - Skanuj.


Wybierz źródło

Pozwala wybrać skaner.

Zażądaj

Skanuje obraz, a następnie wstawia do dokumentu rezultat skanowania. Okno dialogowe skanowania jest wyświetlane przez oprogramowanie dostarczone przez producenta skanera.

Prosimy o wsparcie!