Komentarz

Wstawia komentarz wokół zaznaczonego tekstu, slajdu prezentacji, strony rysunku lub w bieżącej pozycji kursora arkusza kalkulacyjnego.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Komentarz.

Naciśnij +C.


Komentarze różnych autorów otrzymują różne kolory. Wybierz - LibreOffice - Dane użytkownika, aby wprowadzić swoje imię i nazwisko, aby mogło być wyświetlane jako autor komentarza.

Przeglądanie komentarzy

Drukowanie komentarzy

Prosimy o wsparcie!