Paski narzędzi

Otwiera podmenu umożliwiające pokazywanie i ukrywanie pasków narzędzi. Pasek narzędzi zawiera ikony i opcje pozwalające na szybki dostęp do poleceń LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Widok - Paski narzędzi.

Z interfejsu z kartami:

Z menu karty wybierz Paski narzędzi.


Dostosuj

Otwiera okno dialogowe umożliwiające dodawanie, edycję i usuwanie ikon.

Resetuj

Aby przywrócić domyślne zachowanie kontekstowe pasków narzędzi, wybierz Widok - Paski narzędzi - Resetuj. Od tej chwili niektóre paski narzędzi będą w zależności od kontekstu wyświetlane automatycznie.

Zablokuj paski narzędzi

Wskazuje, czy widoczne paski narzędzi można przesuwać za pomocą myszy.

Prosimy o wsparcie!