Paski narzędzi

Otwiera podmenu umożliwiające pokazywanie i ukrywanie pasków narzędzi. Pasek narzędzi zawiera ikony i opcje pozwalające na szybki dostęp do poleceń LibreOffice.

Dostosuj

Otwiera okno dialogowe umożliwiające dodawanie, edycję i usuwanie ikon.

Resetuj

Aby przywrócić domyślne zachowanie kontekstowe pasków narzędzi, wybierz Widok - Paski narzędzi - Resetuj. Od tej chwili niektóre paski narzędzi będą w zależności od kontekstu wyświetlane automatycznie.

Prosimy o wsparcie!