Pełny ekran

Pokazuje lub ukrywa menu i paski narzędzi w programie Writer lub Calc. Aby wyjść z trybu pełnego ekranu, kliknij przycisk Pełny ekran lub naciśnij klawisz Esc.

Aby wykonać tę operację...

Z pasków narzędzi:

Ikona pełnego ekranu

Pełny ekran

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + J


W programach Writer i Calc można również używać klawiszy skrótów +Shift+J, aby przełączać między trybem normalnym a pełnym ekranem.

note

Nadal możesz używać klawiszy skrótów w trybie Pełny ekran, nawet jeśli menu są niedostępne.


Prosimy o wsparcie!