Pasek Narzędzia

Pokazuje lub ukrywa pasek Narzędzia.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Narzędzia.


Pasek Narzędzia zawiera następujące ikony:

Wstaw

Pasek narzędzi zawiera funkcje pozwalające na wstawianie ramek, grafik, tabel i innych obiektów.

Tryb kursora bezpośredniego

Aktywuje lub dezaktywuje kursor bezpośredni. Możesz kliknąć na początku, na środku lub na końcu dowolnego możliwego wiersza tekstu na stronie, a następnie rozpocząć pisanie.

Dzielenie wyrazów

Wstawia łączniki w słowach, które są zbyt długie, aby zmieściły się na końcu wiersza.

Wyrazy bliskoznaczne

Otwiera okno dialogowe, w którym bieżący wyraz jest zastępowany synonimem lub określeniem pokrewnym.

Obrazy i wykresy

Jeśli ikona Obrazy i wykresy na pasku Narzędzia jest włączona, żadne obrazy nie będą wyświetlane, jedynie puste ramki.

Układ sieciowy

Wyświetla dokument, tak jakby był wyświetlany w przeglądarce internetowej. To użyteczne narzędzie podczas tworzenia dokumentów HTML.

Prosimy o wsparcie!