Pasek standardowy

Shows or hides the Standard bar.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Standardowy.


Prosimy o wsparcie!