Powiększenie i widok układu

Pomniejsza lub powiększa obraz wyświetlany przez program LibreOffice. Bieżąca wartość powiększenia jest wyświetlana w postaci wartości procentowej na pasku stanu.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Zoom - Zoom.

Click or right-click the field on the Status bar.


Ikona notatki

Powiększanie jest obsługiwane w inny sposób w systemach Unix, Linux i Windows. Dokument zapisany przy powiększeniu 100% w systemie Windows jest wyświetlany we większym powiększeniu na platformach Unix i Linux. Aby zmienić wartość powiększenia, kliknij dwukrotnie wartość procentową na pasku stanu, a następnie wybierz żądane powiększenie.


Powiększenie

Określa wartość powiększenia, która będzie stosowana dla dokumentu bieżącego i wszystkich dokumentów tego typu otwieranych w przyszłości.

Optymalnie

Szerokość strony

Dopasuj szerokość

Displays the complete width of the document page. The top and bottom edges of the page may not be visible.

100 %

Wyświetlanie dokumentu w jego rzeczywistym rozmiarze.

Zmienny

Enter the zoom factor at which you want to display the document. Enter a percentage in the box.

Widok układu

W przypadku dokumentów tekstowych układ można określić samodzielnie. Aby efekty zmiany opcji były lepiej widoczne, ustaw niższy współczynnik powiększenia.

Automatyczny

W widoku automatycznym strony są wyświetlane obok siebie, a ich liczba jest zależna od wybranego stopnia powiększenia.

Pojedyncza strona

W widoku pojedynczej strony strony są wyświetlane jedna pod drugą (nigdy obok siebie).

Kolumny

W widoku kolumn strony zawierają określoną liczbę sąsiadujących ze sobą kolumn. Liczbę kolumn należy podać.

Książka

W widoku książki pokazywane są dwie sąsiadujące ze sobą strony, wyglądające jak stronice otwartej książki. Pierwsza strona jest stroną prawą o nieparzystym numerze.

Prosimy o wsparcie!