Powiększenie i widok układu

Otwiera okno dialogowe Powiększenie i widok układu, w którym możesz ustawić współczynnik powiększenia w celu wyświetlenia bieżącego dokumentu.

Bieżący współczynnik powiększenia jest wyświetlany jako wartość procentowa na suwaku powiększenia na pasku stanu.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Widok - Powiększenie - Powiększenie.

Z pasków narzędzi:

Ikona powiększenia

Powiększenie


note

Powiększanie jest obsługiwane w inny sposób w systemach Unix, Linux i Windows. Dokument zapisany przy powiększeniu 100% w systemie Windows jest wyświetlany we większym powiększeniu na platformach Unix i Linux. Aby zmienić wartość powiększenia, kliknij dwukrotnie wartość procentową na pasku stanu, a następnie wybierz żądane powiększenie.


Powiększenie

Określa wartość powiększenia, która będzie stosowana dla dokumentu bieżącego i wszystkich dokumentów tego typu otwieranych w przyszłości.

Optymalnie

Szerokość strony

Dopasuj szerokość

Wyświetla całą szerokość strony dokumentu. Górna i dolna krawędź strony mogą być niewidoczne.

100 %

Wyświetlanie dokumentu w jego rzeczywistym rozmiarze.

Niestandardowe

Wprowadź współczynnik powiększenia, przy którym chcesz wyświetlić dokument. Wprowadź wartość procentową w polu.

Prosimy o wsparcie!