Bibliograficzna baza danych

Wstawia, usuwa, edytuje i zarządza rekordami z bibliograficznej bazy danych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Bibliograficzna baza danych.


note

Jeśli pola w bazie danych są tylko do odczytu, widok źródła danych musi być zamknięty.


Dostarczona baza danych zawiera przykładowe rekordy dotyczące książek.

Za pomocą paska narzędzi wybierz tabelę w bibliograficznej bazie danych i wyszukaj rekordów lub posortuj je za pomocą filtrów.

Wstawianie nowego rekordu

Aby utworzyć rekord, kliknij przycisk gwiazdki (*) na dole widok tabeli. Na końcu tabeli dodawany jest pusty wiersz.

Znajdowanie i filtrowanie rekordów

Rekordy można wyszukiwać przez dopasowywanie słów kluczowych do zawartości pól.

Wprowadzanie szukanego hasła

Wpisz informacje, które chcesz wyszukać, a następnie naciśnij Enter. Aby zmienić opcje filtrowania wyszukiwania, kliknij przytrzymaj ikonę Autofiltr, a następnie wybierz inne pole danych. Możesz użyć symboli wieloznacznych, takich jak % lub * dla dowolnej liczby znaków oraz _ lub ? dla jednego znaku w wyszukiwaniu. Aby wyświetlić wszystkie rekordy w tabeli, wyczyść to pole, a następnie naciśnij Enter.

Autofiltr

Kliknij i przytrzymaj, aby wybrać pole danych, które chcesz przeszukać pod kątem wystąpienia frazy wprowadzonej w polu Słowa kluczowe. Możliwe jest przeszukiwanie tylko jednego pola.

Lista rekordów tabeli jest automatycznie uaktualniana zgodnie z nowymi ustawieniami filtra.

Użyj Filtra standardowego, aby zawęzić i połączyć opcje wyszukiwania Autofiltr.

Program LibreOffice zapisuje bieżące ustawienia filtru i przywraca je przy następnym otwarciu tego okna dialogowego.

Aby wyświetlić wszystkie rekordy tabeli, kliknij ikonę Wyczyść filtr.

Usuwanie rekordu

Aby usunąć rekord z bieżącej tabeli, kliknij główkę wiersza rekordu, a następnie wybierz polecenie Usuń.

Zmiana źródła danych

Źródło danych

Wybierz źródło danych bibliograficznej bazy danych.

Rozmieszczenie kolumn

Umożliwia mapowanie nagłówków kolumn na pola danych z innego źródła danych. Aby zdefiniować inne źródło danych dla swojej bibliografii, kliknij przycisk Źródło danych na pasku Obiekt rekordu.

Wybierz pole danych, które chcesz odwzorować na bieżącą Nazwę kolumny. Aby zmienić dostępne pola danych, wybierz inne źródło danych bibliograficznych.

Prosimy o wsparcie!