Bibliograficzna baza danych

Wstawia, usuwa, edytuje i zarządza rekordami z bibliograficznej bazy danych.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Bibliography Database.


Ikona notatki

Jeśli pola w bazie danych są tylko do odczytu, widok źródła danych musi być zamknięty.


Dostarczona baza danych zawiera przykładowe rekordy dotyczące książek.

Za pomocą paska narzędzi wybierz tabelę w bibliograficznej bazie danych i wyszukaj rekordów lub posortuj je za pomocą filtrów.

Wstawianie nowego rekordu

To create a record, click the asterisk (*) button at the bottom of the table view. An empty row is added at the end of the table.

Znajdowanie i filtrowanie rekordów

Rekordy można wyszukiwać przez dopasowywanie słów kluczowych do zawartości pól.

Wprowadzanie szukanego hasła

Type the information that you want to search for, and then press Enter. To change the filter options for the search, long-click the AutoFilter icon, and then select a different data field. You can use wildcards such as % or * for any number of characters, and _ or ? for one character in your search. To display all of the records in the table, clear this box, and then press Enter.

AutoFiltr

Kliknij i przytrzymaj, aby wybrać pole danych, które chcesz przeszukać pod kątem wystąpienia frazy wprowadzonej w polu Słowa kluczowe. Możliwe jest przeszukiwanie tylko jednego pola.

Lista rekordów tabeli jest automatycznie uaktualniana zgodnie z nowymi ustawieniami filtra.

Use the Standard Filter to refine and to combine AutoFilter search options.

Program LibreOffice zapisuje bieżące ustawienia filtru i przywraca je przy następnym otwarciu tego okna dialogowego.

Aby wyświetlić wszystkie rekordy tabeli, kliknij ikonę Wyczyść filtr.

Usuwanie rekordu

Aby usunąć rekord z bieżącej tabeli, kliknij nagłówek wiersza rekordu, a następnie wybierz polecenie Usuń.

Zmiana źródła danych

Źródło danych

Wybierz źródło danych bibliograficznej bazy danych.

Rozmieszczenie kolumn

Lets you map the column headings to data fields from a different data source. To define a different data source for your bibliography, click the Data Source button on the record's Object bar.

Wybierz pole danych, które chcesz odwzorować na bieżącą Nazwę kolumny. Aby zmienić dostępne pola danych, wybierz inne źródło danych bibliograficznych.

Please support us!