Porównaj dokumenty

Porównuje bieżący dokument z innym wybranym dokumentem. W wyświetlonym oknie dialogowym zawartość wybranego dokumentu jest oznaczana jako usunięte fragmenty. Można wstawić zawartość wybranego pliku do bieżącego dokumentu, zaznaczając odpowiednie usunięte wpisy i klikając polecenie Odrzuć, a następnie Akceptuj.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Porównaj dokumenty.

Na pasku narzędzi Śledź zmiany kliknij

Ikona porównania dokumentów

Porównaj dokumenty


Porównywanie wersji dokumentu

Prosimy o wsparcie!