Scal dokumenty

Importuje do oryginału zmiany wprowadzone w kopiach dokumentu. Zmiany w zawartości przypisów dolnych, główek, ramek i pól są ignorowane. Identyczne zmiany są automatycznie scalane.

Aby wykonać tę operację...

Choose Edit - Track Changes - Merge Document.


Please support us!