Scal dokumenty

Importuje do oryginału zmiany wprowadzone w kopiach dokumentu. Zmiany w zawartości przypisów dolnych, główek, ramek i pól są ignorowane. Identyczne zmiany są automatycznie scalane.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Scal dokumenty.

Na pasku narzędzi Śledź zmiany kliknij

Ikona scalania dokumentów

Scal dokumenty


Prosimy o wsparcie!