Filtr

Określa kryteria filtrowania listy zmian z zakładki Lista.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj - Filtr.


Data

Filtruje listę zmian według określonej daty i godziny.

Ustaw datę/godzinę

Ikona ustawiania daty/godziny

Wpisuje bieżącą datę i godzinę w odpowiednich polach.

Autor

Filtruje listę zmian według nazwiska autora wybranego z listy.

Komentarz

Filtruje komentarze zmian według wprowadzonych słów kluczowych.

tip

Przy filtrowaniu według komentarzy można używać również wyrażeń regularnych.


Prosimy o wsparcie!