Lista

Zaakceptuj lub odrzuć poszczególne zmiany.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj - Lista.

Wybierz Narzędzia - Autokorekta - Zastosuj i edytuj zmiany. Pojawi się okno dialogowe Autokorekta.
Kliknij przycisk Edytuj zmiany i przejdź do karty Lista.


Karta Lista wyświetla wszystkie zmiany zarejestrowane w bieżącym dokumencie. Jeśli chcesz przefiltrować tę listę, kliknij kartę Filtr , a następnie wybierz kryteria filtrowania

Pole wyboru

Wyświetla listę zmian, które zostały zarejestrowane w dokumencie. Po wybraniu wpisu na liście zmiana jest podświetlana w dokumencie. Aby posortować listę, kliknij nagłówek kolumny. Przytrzymaj podczas klikania, aby zaznaczyć wiele pozycji na liście.

tip

Aby edytować komentarz do wpisu na liście, kliknij wpis prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Edycja - Komentarz.


Po zaakceptowaniu lub odrzuceniu zmiany kolejność pozycji na liście jest zmieniana zgodnie ze statusem "Zaakceptowana" lub "Odrzucona".

Akcja

Lista zmian wprowadzonych w dokumencie.

Autor

Wyświetla użytkownika, który dokonał zmiany.

Data

Wyświetla datę i godzinę wprowadzenia zmiany.

Komentarz

Wyświetla listę komentarzy dołączonych do zmiany.

Akceptuj

Akceptuje wybraną zmianę i usuwa zaznaczenie ze zmiany w dokumencie.

Odrzuć

Odrzuca wybraną zmianę i usuwa zaznaczenie ze zmiany w dokumencie.

Akceptuj wszystkie

Akceptuje wszystkie zmiany i usuwa wyróżnienie z dokumentu.

Odrzuć wszystkie

Odrzuca wszystkie zmiany i usuwa wyróżnienie z dokumentu.

W menu kontekstowym listy występują dodatkowe polecenia:

Edycja komentarza

Edytuj komentarz dla wybranej zmiany.

Sortuj

Sortuje listę według odpowiedniego nagłówka kolumny.

Akcja

Sortuje listę według typu zmiany.

Autor

Sortuje listę według autora.

Data

Sortuje listę według daty i godziny.

Komentarz

Sortuje listę według komentarzy dołączonych do zmian.

Pozycja w dokumencie

Sortuje listę w kolejności malejącej według pozycji zmian w dokumencie. To jest domyślna metoda sortowania.

Prosimy o wsparcie!