Zarządzaj zmianami

Zaakceptuj lub odrzuć zarejestrowane zmiany.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj.

Na pasku narzędzi Śledź zmiany kliknij

Ikona zarządzania śledzonymi zmianami

Zarządzaj śledzonymi zmianami


Lista

Zaakceptuj lub odrzuć poszczególne zmiany.

Filtr

Określa kryteria filtrowania listy zmian z zakładki Lista.

Prosimy o wsparcie!