Wstaw komentarz do śledzonej zmiany

Wprowadź komentarz do zarejestrowanej zmiany.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Komentarz.

Wybierz kartę Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj - Lista.
Kliknij wpis na liście i otwórz menu kontekstowe.
Wybierz Edycja komentarza.


note

Komentarz można dołączyć, gdy lub w oknie Zarządzaj zmianami.


Prosimy o wsparcie!