Pokaż śledzenie zmian

Pokazuje lub ukrywa zarejestrowane zmiany.

Aby wykonać tę operację...

Z pasków narzędzi:

Ikona pokazywania śledzonych zmian

Pokaż śledzone zmiany


Możesz zmienić właściwości wyświetlania elementów znaczników, wybierając w oknie dialogowym Opcje.

Po ustawieniu wskaźnika myszy na oznaczeniu zmiany w dokumencie jest wyświetlana wskazówka informująca o autorze zmian oraz dacie i godzinie ich dokonania.

Prosimy o wsparcie!