Show Track Changes

Shows or hides recorded changes.

Aby wykonać tę operację...

Choose Edit - Track Changes - Show.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Show track changes

Show track changes


You can change the display properties of the markup elements by choosing in the Options dialog box.

Po ustawieniu wskaźnika myszy na oznaczeniu zmiany w dokumencie jest wyświetlana wskazówka informująca o autorze zmian oraz dacie i godzinie ich dokonania.

Please support us!