Show

Shows or hides recorded changes.

Aby wykonać tę operację...

Choose Edit - Track Changes - Show.


You can change the display properties of the markup elements by choosing in the Options dialog box.

Po ustawieniu wskaźnika myszy na oznaczeniu zmiany w dokumencie jest wyświetlana wskazówka informująca o autorze zmian oraz dacie i godzinie ich dokonania.

Please support us!