Chroń zmiany

Uniemożliwia użytkownikowi dezaktywację funkcji zapisu zmian lub akceptację lub odrzucenie zmian, chyba że użytkownik wprowadzi hasło.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Chroń

Na pasku narzędzi Śledź zmiany kliknij

Ikona chronienia zmian

Chroń zmiany


Prosimy o wsparcie!