Rejestruj zmiany

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Aby wykonać tę operację...

Choose Edit - Track Changes - Record.


Kiedy polecenie rejestrowania zmian jest aktywne, śledzone są następujące zmiany:

Please support us!