Rejestruj zmiany

Śledzi każdą zmianę dokonaną w bieżącym dokumencie według autora i daty.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Rejestruj.

Na pasku narzędzi Śledź zmiany kliknij

Ikona rejestrowania zmian

Rejestruj zmiany


Kiedy polecenie rejestrowania zmian jest aktywne, śledzone są następujące zmiany:

Prosimy o wsparcie!