Śledź zmiany

Wyświetla polecenia umożliwiające śledzenie zmian w pliku.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Śledź zmiany.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz kartę Recenzja.

Z pasków narzędzi:

Ikona śledzenia zmiany

Śledź zmiany


Rejestruj zmiany

Śledzi każdą zmianę dokonaną w bieżącym dokumencie według autora i daty.

Chroń zmiany

Uniemożliwia użytkownikowi dezaktywację funkcji zapisu zmian lub akceptację lub odrzucenie zmian, chyba że użytkownik wprowadzi hasło.

Pokaż śledzenie zmian

Pokazuje lub ukrywa zarejestrowane zmiany.

Zarządzaj

Zaakceptuj lub odrzuć zarejestrowane zmiany.

Komentarz

Wprowadź komentarz do zarejestrowanej zmiany.

Prosimy o wsparcie!