Opis

Wyświetla listę właściwości zaznaczonego punktu aktywnego.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Mapa obrazkowa, następnie wybierz sekcję mapy obrazkowej i kliknij Właściwości - Opis.


Hiperłącze

Wyświetla właściwości adresu URL, który został dołączony do punktu aktywnego.

URL:

Wprowadź adres URL pliku, który chcesz otworzyć po kliknięciu wybranego punktu aktywnego. Jeśli chcesz przejść do nazwanego zakotwiczenia w bieżącym dokumencie, np. do kształtu o nazwie „nazwa_zakotwiczenia”, adres powinien mieć postać „#nazwa_zakotwiczenia”. Aby wskazać zakotwiczenie w innym dokumencie, adres powinien mieć postać „plik:///ścieżka/do/innej_nazwy_dokumentu#nazwa_zakotwiczenia”.

Tekst alternatywny

Wprowadź tekst, który ma być wyświetlany, gdy mysz zatrzyma się na punkcie aktywnym w przeglądarce. Jeśli nie wpiszesz żadnego tekstu, wyświetlany jest Adres.

Ramka:

Określa nazwę docelowej ramki, w której ma zostać otwarty adres URL. Można również wybrać z listy standardową ramkę, która będzie rozpoznawana przez wszystkie przeglądarki.

Nazwa:

Określa nazwę obrazu.

Opis

Wprowadź opis punktu aktywnego.

Prosimy o wsparcie!