Opis

Wyświetla listę właściwości zaznaczonego punktu aktywnego.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - ImageMap, then select a section of the ImageMap and click Properties - Description.


Hiperłącze

Wyświetla właściwości adresu URL, który został dołączony do punktu aktywnego.

URL:

Enter the URL for the file that you want to open when you click the selected hotspot. If you want to jump to a named anchor within the current document, the address should be of the form "file:///C:/Documents/[current_document_name]#anchor_name".

Text Alternative

Enter the text that you want to display when the mouse rests on the hotspot in a browser. If you do not enter any text, the Address is displayed.

Ramka:

Określa nazwę docelowej ramki, w której ma zostać otwarty adres URL. Można również wybrać z listy standardową ramkę, która będzie rozpoznawana przez wszystkie przeglądarki.

Nazwa:

Określa nazwę obrazu.

Opis

Wprowadź opis punktu aktywnego.

Prosimy o wsparcie!