Edytor mapy obrazkowej

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - ImageMap.


Dodawanie punktów aktywnych do obrazów

You can draw three types of hotspots: rectangles, ellipses, and polygons. When you click a hotspot, the URL is opened in the browser window or frame that you specify. You can also specify the text that appears when your mouse rests on the hotspot.

Zastosuj

Stosuje zmiany, które zostały wprowadzone do mapy obrazkowej.

Icon Apply

Zastosuj

Otwórz

Loads an existing image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Icon Open

Otwórz

Zapisz

Saves the image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Icon Save

Zapisz

Wybierz

Zaznacza punkt aktywny w mapie obrazkowej, który chcesz poddać edycji.

Icon Select

Wybierz

Prostokąt

Draws a rectangular hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Rectangle

Prostokąt

Elipsa

Draws an elliptical hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Ellipse

Elipsa

Wielokąt

Draws a polygonal hotspot in the graphic. Click this icon, drag in the graphic, and then click to define one side of the polygon. Move to where you want to place the end of the next side, and then click. Repeat until you have drawn all of the sides of the polygon. When you are finished, double-click to close the polygon. After, you can enter the Address and the Text for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Polygon

Wielokąt

Wielokąt odręczny

Draws a hotspot that is based on a freeform polygon. Click this icon and move to where you want to draw the hotspot. Drag a freeform line and release to close the shape. After, you can enter the Address and the Text for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Freeform Polygon

Wielokąt odręczny

Edycja punktów

Umożliwia zmianę kształtu zaznaczonego punktu aktywnego przez edycję punktów zakotwiczenia.

Icon Edit points

Edycja punktów

Przesuń punkty

Umożliwia przesunięcie poszczególnych punktów zakotwiczenia zaznaczonego punktu aktywnego.

Icon Move Points

Przesuń punkty

Wstaw punkty

Dodaje punkt zakotwiczenia w miejscu kliknięcia konturu punktu aktywnego.

Icon Insert Points

Wstaw punkty

Usuń punkty

Usuwa zaznaczony punkt zakotwiczenia.

Icon Delete Points

Usuń punkty

Aktywny

Włącza i wyłącza hiperłącze zaznaczonego punktu aktywnego. Wyłączony punkt aktywny jest przezroczysty.

Icon Active

Makro

Umożliwia przypisanie do zaznaczonego punktu aktywnego makra uruchamianego po kliknięciu tego punktu w przeglądarce.

Icon Macro

Makro

Właściwości

Umożliwia określenie właściwości zaznaczonego punktu aktywnego.

Icon Properties

Właściwości

Adres:

Enter the URL for the file that you want to open when you click the selected hotspot. If you want to jump to an anchor within the document, the address should be of the form "file:///C:/Documents/document_name#anchor_name".

Tekst:

Enter the text that you want to display when the mouse rests on the hotspot in a browser. If you do not enter any text, the Address is displayed.

Ramka:

Określa nazwę docelowej ramki, w której ma zostać otwarty adres URL. Można także wybrać z listy standardową nazwę ramki.

Lista typów ramek

Widok grafiki

Wyświetla mapę obrazkową, umożliwiając kliknięcie i edycję punktów aktywnych.

Please support us!