Edytor mapy obrazkowej

Umożliwia dołączanie adresów URL do określonych obszarów, zwanych punktami aktywnymi, na grafice lub grupie grafik. Mapa obrazkowa to grupa jednego lub więcej punktów aktywnych.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Mapa obrazkowa.

Z interfejsu z kartami:

W menu Obraz karty Obraz wybierz Mapa obrazkowa.

Z pasków narzędzi:

Ikona mapy obrazkowej

Mapa obrazkowa


Dodawanie punktów aktywnych do obrazów

Możesz narysować trzy typy punktów aktywnych: prostokąty, elipsy i wieloboki. Po kliknięciu punktu aktywnego adres URL jest otwierany w oknie przeglądarki lub w określonej ramce. Możesz także określić tekst, który pojawi się, gdy kursor myszy znajdzie się na punkcie aktywnym.

Zastosuj

Stosuje zmiany, które zostały wprowadzone do mapy obrazkowej.

Ikona stosowania

Zastosuj

Otwórz

Ładuje istniejącą mapę obrazkową w formacie pliku ImageMap MAP-CERN, MAP-NCSA lub SIP StarView.

Ikona otwierania

Otwórz

Zapisz

Zapisuje istniejącą mapę obrazkową w formacie pliku ImageMap MAP-CERN, MAP-NCSA lub SIP StarView.

Ikona zapisywania

Zapisz

Wybierz

Zaznacza punkt aktywny w mapie obrazkowej, który chcesz poddać edycji.

Ikona zaznaczania

Wybierz

Prostokąt

Rysuje prostokątny punkt aktywny w miejscu przeciągnięcia w grafice. Po tym możesz wprowadzić Adres i Tekst alternatywny dla punktu aktywnego, a następnie wybrać Ramkę, w której chcesz otworzyć adres URL.

Ikona prostokąta

Prostokąt

Elipsa

Rysuje eliptyczny punkt aktywny w miejscu przeciągnięcia grafiki. Po tym możesz wprowadzić Adres i Tekst alternatywny dla punktu aktywnego, a następnie wybrać Ramkę, w której chcesz otworzyć adres URL.

Ikona elipsy

Elipsa

Wielokąt

Rysuje w grafice wieloboczny punkt aktywny. Kliknij tę ikonę, przeciągnij w grafice, a następnie kliknij, aby zdefiniować jeden bok wielokąta. Przejdź do miejsca, w którym chcesz umieścić koniec następnej strony, a następnie kliknij. Powtarzaj, aż narysujesz wszystkie boki wielokąta. Po zakończeniu kliknij dwukrotnie, aby zamknąć wielokąt. Po tym możesz wprowadzić Adres i Tekst alternatywny dla punktu aktywnego, a następnie wybrać Ramkę, w której chcesz otworzyć adres URL.

Ikona wielokąta

Wielokąt

Wielokąt odręczny

Rysuje punkt aktywny na podstawie dowolnego wielokąta. Kliknij tę ikonę i przejdź do miejsca, w którym chcesz narysować punkt aktywny. Przeciągnij linię o dowolnym kształcie i zwolnij, aby zamknąć kształt. Po tym możesz wprowadzić Adres i Tekst alternatywny dla punktu aktywnego, a następnie wybrać Ramkę, w której chcesz otworzyć adres URL.

Ikona wielokąta odręcznego

Wielokąt odręczny

Edycja punktów

Umożliwia zmianę kształtu zaznaczonego punktu aktywnego przez edycję punktów zakotwiczenia.

Ikona edycji punktów

Edycja punktów

Przesuń punkty

Umożliwia przesunięcie poszczególnych punktów zakotwiczenia zaznaczonego punktu aktywnego.

Ikona przesunięcia punktów

Przesuń punkty

Wstaw punkty

Dodaje punkt zakotwiczenia w miejscu kliknięcia konturu punktu aktywnego.

Ikona wstawiania punktów

Wstaw punkty

Usuń punkty

Usuwa zaznaczony punkt zakotwiczenia.

Ikona usuwania punktów

Usuń punkty

Aktywny

Włącza i wyłącza hiperłącze zaznaczonego punktu aktywnego. Wyłączony punkt aktywny jest przezroczysty.

Ikona aktywacji

Makro

Umożliwia przypisanie do zaznaczonego punktu aktywnego makra uruchamianego po kliknięciu tego punktu w przeglądarce.

Ikona makra

Makro

Właściwości

Umożliwia określenie właściwości zaznaczonego punktu aktywnego.

Ikona właściwości

Właściwości

Adres:

Wprowadź adres URL pliku, który chcesz otworzyć po kliknięciu wybranego punktu aktywnego. Jeśli chcesz przejść do zakotwiczenia w dokumencie, adres powinien mieć postać „file:///C:/Dokumenty/nazwa_dokumentu#nazwa_zakotwiczenia”.

Tekst alternatywny

Wprowadź tekst, który ma być wyświetlany, gdy mysz znajdzie się na punkcie aktywnym w przeglądarce. Jeśli nie wpiszesz żadnego tekstu, wyświetlany jest Adres.

Ramka:

Określa nazwę docelowej ramki, w której ma zostać otwarty adres URL. Można także wybrać z listy standardową nazwę ramki.

Lista typów ramek

Widok grafiki

Wyświetla mapę obrazkową, umożliwiając kliknięcie i edycję punktów aktywnych.

Prosimy o wsparcie!