Właściwości ramki przestawnej

Zmienia właściwości wybranej ramki przestawnej. Ramki przestawne działają najlepiej, gdy zawierają dokument HTML i gdy są wstawione do innego dokumentu HTML.

Aby wykonać tę operację...

Zaznacz ramkę, a następnie wybierz Edycja - Obiekt OLE - Właściwości.

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonej ramki, wybierz Właściwości.


Nazwa

Wprowadź nazwę ramki przestawnej. Nazwa nie może zawierać spacji, znaków specjalnych ani zaczynać się od podkreślenia (_).

Zawartość

Wprowadź ścieżkę i nazwę pliku, który chcesz wyświetlić w ramce przestawnej. Możesz także kliknąć przycisk Przeglądaj i zlokalizować plik, który chcesz wyświetlić. Na przykład możesz wpisać:

Przeglądaj

Zlokalizuj plik, który chcesz wyświetlić w wybranej ramce przestawnej, a następnie kliknij Otwórz.

Pasek przewijania

Dodaj lub usuń pasek przewijania z zaznaczonej ramki przestawnej.

Włącz

Wyświetla pasek przewijania dla ramki przestawnej.

Wyłącz

Ukrywa pasek przewijania ramki przestawnej.

Automatyczny

Zaznacz tę opcję, jeśli aktualnie aktywna ramka przestawna może mieć pasek przewijania w razie potrzeby.

Krawędź

Pokazuje lub ukrywa krawędź ramki przestawnej.

Włącz

Wyświetla krawędź ramki przestawnej.

Wyłącz

Ukrywa krawędź ramki przestawnej.

Wypełnianie

Określ odstęp między krawędzią ramki przestawnej a jej zawartością, jaki ma być zastosowany pod warunkiem, że zarówno zawartość, jak i otoczenie ramki przestawnej jest dokumentem HTML.

Szerokość

Wprowadź wielkość poziomego odstępu, jaki chcesz pozostawić między prawą i lewą krawędzią ramki przestawnej a zawartością ramki. Zarówno dokumenty wewnątrz, jak i na zewnątrz ramki przestawnej muszą być dokumentami HTML.

Domyślny

Stosuje domyślne odstępy w poziomie.

Wysokość

Wprowadź ilość pionowego odstępu, jaki chcesz pozostawić między górną i dolną krawędzią ramki przestawnej a zawartością ramki. Zarówno dokumenty wewnątrz, jak i na zewnątrz ramki przestawnej muszą być dokumentami HTML.

Domyślny

Stosuje domyślne odstępy w pionie.

Prosimy o wsparcie!