Właściwości ramki przestawnej

Changes the properties of the selected floating frame. Floating frames work best when they contain an html document, and when they are inserted in another html document.

Aby wykonać tę operację...

Select a frame, then choose Edit - OLE Object - Properties.

Open context menu of selected frame, choose Properties.


Nazwa

Enter a name for the floating frame. The name cannot contain spaces, special characters, or begin with an underscore (_).

Zawartość

Enter the path and the name of the file that you want to display in the floating frame. You can also click the Browse button and locate the file that you want to display. For example, you can enter:

Przeglądaj

Locate the file that you want to display in the selected floating frame, and then click Open.

Scroll Bar

Dodaj lub usuń pasek przewijania z zaznaczonej ramki przestawnej.

Włącz

Displays the scrollbar for the floating frame.

Wyłącz

Hides the scrollbar for the floating frame.

Automatyczny

Mark this option if the currently active floating frame can have a scrollbar when needed.

Krawędź

Pokazuje lub ukrywa krawędź ramki przestawnej.

Włącz

Displays the border of the floating frame.

Wyłącz

Hides the border of the floating frame.

Padding

Określ odstęp między krawędzią ramki przestawnej a jej zawartością, jaki ma być zastosowany pod warunkiem, że zarówno zawartość, jak i otoczenie ramki przestawnej jest dokumentem HTML.

Szerokość

Enter the amount of horizontal space that you want to leave between the right and the left edges of the floating frame and the contents of the frame. Both documents inside and outside the floating frame must be HTML documents.

Domyślnie

Applies the default horizontal spacing.

Wysokość

Enter the amount of vertical space that you want to leave between the top and bottom edges of the floating frame and the contents of the frame. Both documents inside and outside the floating frame must be HTML documents.

Default

Applies the default vertical spacing.

Prosimy o wsparcie!