Otwórz

Otwiera zaznaczony obiekt OLE za pomocą programu, w którym go utworzono.

Aby wykonać tę operację...

Choose Edit - OLE Object - Open.


This menu command is inserted into Edit – Objects submenu by the application that created the linked object. Depending on the application, the Open command for the OLE object might have a different name.

Po zakończeniu wprowadzania zmian należy zamknąć plik źródłowy dla obiektu OLE. Obiekt OLE zostanie następnie zaktualizowany w dokumencie.

Prosimy o wsparcie!