Edycja

Umożliwia edycję zaznaczonego obiektu wstawionego do pliku za pomocą polecenia Wstaw – Obiekt.

Aby wykonać tę operację...

Choose Edit - Object - Edit, also in the context menu of selected object.


Please support us!