Edycja

Pozwala edytować wybrany obiekt OLE, który został wstawiony za pomocą polecenia Wstaw - Obiekt OLE.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Obiekt OLE - Edycja, również z menu kontekstowego zaznaczonego obiektu.


Prosimy o wsparcie!