Obiekt OLE

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Aby wykonać tę operację...

Choose Edit - OLE Object.


Edycja

Lets you edit a selected OLE object that you inserted with the Insert – OLE Object command.

Otwórz

Otwiera zaznaczony obiekt OLE za pomocą programu, w którym go utworzono.

Prosimy o wsparcie!