Modyfikuj łącza DDE

Zmień właściwości wybranego łącza DDE.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Łącza zewnętrzne - Modyfikuj (tylko linki DDE).


Modyfikuj łącze

Umożliwia ustawienie właściwości wybranego łącza.

Aplikacja

Wyświetla listę aplikacji, które ostatnio zapisały plik źródłowy. Aplikacje LibreOffice mają nazwę serwera soffice.

Plik

Ścieżka do pliku źródłowego. Ścieżki względne muszą być wyrażone pełnym identyfikatorem URI, na przykład za pomocą file://.

Kategoria

Wyświetla listę sekcji lub obiektów, do których odnosi się łącze w pliku źródłowym. Jeśli chcesz, możesz wprowadzić tutaj nową sekcję lub obiekt.

Prosimy o wsparcie!