Nawigator dokumentów głównych

In a Master document, you can switch the Navigator between normal view and master view.

The Navigator lists the main components of the master document. If you rest the mouse pointer over a name of a sub-document in the list, the full path of the sub-document is displayed.

W widoku głównym w Nawigatorze są wyświetlane następujące ikony:

Przełącz widok główny

Przełącza między widokiem głównym a zwykłym.

Icon

Przełącz widok główny

Edycja

Edit the contents of the component selected in the Navigator list. If the selection is a file, the file is opened for editing. If the selection is an index, the Index dialog is opened.

Icon

Edycja

Aktualizuj

Kliknij i wybierz zawartość, którą chcesz zaktualizować.

Icon

Aktualizuj

Zaznaczenie

Aktualizuje zawartość zaznaczenia.

Indeksy

Aktualizuje wszystkie indeksy.

Łącza

Aktualizuje wszystkie łącza.

Wszystko

Aktualizuje całą zawartość.

Edycja łącza

This command is found by right-clicking an inserted file in the Navigator. Changes the link properties for the selected file.

Wstaw

Wstawia plik, indeks lub nowy dokument do dokumentu głównego.

tip

Można również wstawiać pliki do dokumentu głównego, przeciągając je z Pulpitu i upuszczając w widoku głównym Nawigatora.


Icon

Wstaw

Indeks

Wstawia do dokumentu głównego indeks lub spis treści.

Plik

Wstawia do dokumentu głównego jeden lub więcej istniejących plików.

Nowy dokument

Tworzy i wstawia nowy dokument podrzędny. Podczas tworzenia nowego dokumentu jest wyświetlany monit o wprowadzenie nazwy pliku oraz lokalizacji, w której ma zostać zapisany dokument.

Tekst

Wstawia do dokumentu głównego nowy akapit umożliwiający wprowadzenie tekstu.

Zapisz także zawartość

Zapisuje kopię zawartości połączonych plików w dokumencie głównym. Zapewnia to dostępność bieżącej zawartości w przypadku braku dostępu do połączonych plików.

Icon

Zapisz także zawartość

Przenieś w górę

Moves the selection up one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

Przenieś w górę

Przenieś w dół

Moves the selection down one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

Przenieś w dół

Usuń

This command is found by right-clicking an item in the Navigator. Deletes the selection from the Navigator list and the master document, but does not delete the subdocument file.

Prosimy o wsparcie!