Nawigator dokumentów głównych

W dokumencie głównym możesz przełączać Nawigatora między widokiem normalnym a widokiem głównym.

Nawigator zawiera listę głównych składników dokumentu głównego. Jeśli zatrzymasz wskaźnik myszy nad nazwą dokumentu podrzędnego na liście, zostanie wyświetlona pełna ścieżka do dokumentu podrzędnego.

W widoku głównym w Nawigatorze są wyświetlane następujące ikony:

Przełącz widok główny

Przełącza między widokiem głównym a zwykłym.

Ikona

Przełącz widok główny

Edycja

Edytuj zawartość komponentu wybranego na liście Nawigator. Jeśli zaznaczenie jest plikiem, plik jest otwierany do edycji. Jeśli zaznaczenie jest indeksem, otwiera się okno dialogowe Indeks.

Ikona

Edycja

Aktualizuj

Kliknij i wybierz zawartość, którą chcesz zaktualizować.

Ikona

Aktualizuj

Zaznaczenie

Aktualizuje zawartość zaznaczenia.

Indeksy

Aktualizuje wszystkie indeksy.

Łącza

Aktualizuje wszystkie łącza.

Wszystko

Aktualizuje całą zawartość.

Edycja łącza

To polecenie można znaleźć, klikając prawym przyciskiem myszy wstawiony plik w Nawigatorze. Zmienia właściwości łącza dla wybranego pliku.

Wstaw

Wstawia plik, indeks lub nowy dokument do dokumentu głównego.

tip

Można również wstawiać pliki do dokumentu głównego, przeciągając je z Pulpitu i upuszczając w widoku głównym Nawigatora.


Ikona

Wstaw

Indeks

Wstawia do dokumentu głównego indeks lub spis treści.

Plik

Wstawia do dokumentu głównego jeden lub więcej istniejących plików.

Nowy dokument

Tworzy i wstawia nowy dokument podrzędny. Podczas tworzenia nowego dokumentu jest wyświetlany monit o wprowadzenie nazwy pliku oraz lokalizacji, w której ma zostać zapisany dokument.

Tekst

Wstawia do dokumentu głównego nowy akapit umożliwiający wprowadzenie tekstu.

Zapisz także zawartość

Zapisuje kopię zawartości połączonych plików w dokumencie głównym. Zapewnia to dostępność bieżącej zawartości w przypadku braku dostępu do połączonych plików.

Ikona

Zapisz także zawartość

Przenieś w górę

Przesuwa zaznaczenie o jedną pozycję w górę na liście Nawigatora. Możesz także przenosić wpisy, przeciągając je i upuszczając na liście. Jeśli przeniesiesz sekcję tekstu do innej sekcji tekstu, sekcje te zostaną scalone.

Ikona

Przenieś w górę

Przenieś w dół

Przesuwa zaznaczenie o jedną pozycję w dół na liście Nawigatora. Możesz także przenosić wpisy, przeciągając je i upuszczając na liście. Jeśli przeniesiesz sekcję tekstu do innej sekcji tekstu, sekcje te zostaną scalone.

Ikona

Przenieś w dół

Usuń

To polecenie można znaleźć, klikając prawym przyciskiem myszy element w Nawigatorze. Usuwa zaznaczenie z listy Nawigatora i dokumentu głównego, ale nie usuwa pliku dokumentu podrzędnego.

Prosimy o wsparcie!