Format tekstu (Szukaj)

Znajduje określone funkcje formatowania tekstu, takie jak typy czcionek, efekty czcionek i charakterystykę przepływu tekstu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz przycisk Edycja - Znajdź i zamień - Format.


Kryteria wyszukiwania związane z atrybutami są wyświetlane pod polem Znajdź.

note

Podczas szukania i zastępowania elementów formatowania nie jest konieczne określanie wyszukiwanego tekstu w polu Znajdź.


Aby określić format zastępczy, należy kliknąć w polu Zamień, a następnie kliknąć przycisk Format.

Aby określić kryteria wyszukiwania formatowania, należy użyć okien dialogowych Format tekstu (Szukaj) lub Format tekstu (Zamień). Te okna dialogowe zawierają następujące zakładki:

Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Efekty czcionki

Określ efekty czcionki, których chcesz użyć.

Wcięcia i odstępy

Ustawia opcje wcięć i odstępów w akapicie.

Wyrównanie

Ustawia wyrównanie akapitu w stosunku do marginesów strony.

Przepływ tekstu

Określ dzielenie wyrazów i opcje stronicowania.

Obszar (tło, wyróżnienie)

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne.

Określ pozycję, skalowanie, kąt obrotu i odstępy znaków.

Układ azjatycki

Ustawia opcje pisania w dwóch wierszach dla języków azjatyckich. Zaznacz znaki w tekście, a następnie wybierz to polecenie.

Typografia azjatycka

Ustaw opcje typograficzne dla komórek lub akapitów w plikach w językach azjatyckich. Aby włączyć obsługę języków azjatyckich, wybierz Języki i ustawienia regionalne - Ogólne w oknie dialogowym Opcje, a następnie zaznacz pole Włączone w oknie Obsługa języków azjatyckich. Opcje typografii azjatyckiej są ignorowane w dokumentach HTML.

Prosimy o wsparcie!