Format tekstu (Szukaj)

Znajduje określone funkcje formatowania tekstu, takie jak typy czcionek, efekty czcionek i charakterystykę przepływu tekstu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz przycisk Edycja - Znajdź i zamień - Format.


Kryteria wyszukiwania związane z atrybutami są wyświetlane pod polem Znajdź.

note

Podczas szukania i zastępowania elementów formatowania nie jest konieczne określanie wyszukiwanego tekstu w polu Znajdź.


Aby określić format zastępczy, należy kliknąć w polu Zamień, a następnie kliknąć przycisk Format.

Aby określić kryteria wyszukiwania formatowania, należy użyć okien dialogowych Format tekstu (Szukaj) lub Format tekstu (Zamień). Te okna dialogowe zawierają następujące zakładki:

Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Efekty czcionki

Określ efekty czcionki, których chcesz użyć.

Wcięcia i odstępy

Ustawia opcje wcięć i odstępów w akapicie.

Wyrównanie

Ustawia wyrównanie akapitu w stosunku do marginesów strony.

Przepływ tekstu

Określ dzielenie wyrazów i opcje stronicowania.

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Określ pozycję, skalowanie, kąt obrotu i odstępy znaków.

Układ azjatycki

Ustawia opcje pisania w dwóch wierszach dla języków azjatyckich. Zaznacz znaki w tekście, a następnie wybierz to polecenie.

Typografia azjatycka

Ustaw opcje typograficzne dla komórek lub akapitów w plikach w językach azjatyckich. Aby włączyć obsługę języków azjatyckich, wybierz Ustawienia językowe - Języki w oknie dialogowym Opcje, a następnie zaznacz pole Włączone w oknie Obsługa języków azjatyckich. Opcje typografii azjatyckiej są ignorowane w dokumentach HTML.

Prosimy o wsparcie!