Format tekstu (Szukaj)

Finds specific text formatting features, such as font types, font effects, and text flow characteristics.

Aby wykonać tę operację...

Choose Edit - Find & Replace - Format button.


Kryteria wyszukiwania związane z atrybutami są wyświetlane pod polem Znajdź.

note

Podczas szukania i zastępowania elementów formatowania nie jest konieczne określanie wyszukiwanego tekstu w polu Znajdź.


Aby określić format zastępczy, należy kliknąć w polu Zamień, a następnie kliknąć przycisk Format.

Aby określić kryteria wyszukiwania formatowania, należy użyć okien dialogowych Format tekstu (Szukaj) lub Format tekstu (Zamień). Te okna dialogowe zawierają następujące zakładki:

Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Efekty czcionki

Określ efekty czcionki, których chcesz użyć.

Wcięcia i odstępy

Ustawia opcje wcięć i odstępów w akapicie.

Wyrównanie

Ustawia wyrównanie akapitu w stosunku do marginesów strony.

Przepływ tekstu

Określ dzielenie wyrazów i opcje stronicowania.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Określ pozycję, skalowanie, kąt obrotu i odstępy znaków.

Układ azjatycki

Ustawia opcje pisania w dwóch wierszach dla języków azjatyckich. Zaznacz znaki w tekście, a następnie wybierz to polecenie.

Typografia azjatycka

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Please support us!