Szukaj podobnych

Umożliwia znalezienie wyrażeń, które są zbliżone do tekstu w polu Znajdź. Aby określić kryteria podobieństwa, należy zaznaczyć to pole i kliknąć przycisk Podobieństwa.

Aby wykonać tę operację...


Mechanizm wyszukiwania podobnych wyrazów może na przykład znajdować słowa różniące się dwoma znakami od tekstu w polu Znajdź.

Ustawienia

Określ kryteria stwierdzania, czy słowo jest podobne to wzorca wyszukiwania.

Wymień znaki

Wprowadź liczbę znaków szukanej frazy, które mogą być zamienione. Na przykład podanie liczby 2 znaków spowoduje, że słowa "pożyczyć" i "pożyczka" zostaną uznane za podobne.

Dodaj znaki

Wprowadź liczbę znaków, o którą znalezione słowo może być dłuższe od wyszukiwanej frazy.

Usuń znaki

Wprowadź liczbę znaków, o którą znalezione słowo może być krótsze od wyszukiwanej frazy.

Połącz

Szuka wyrazu spełniającego dowolną kombinację kryteriów wyszukiwania podobieństw.

tip

Korzystanie z funkcji Połącz lepiej spełnia oczekiwania użytkownika, patrząc na ustawienia, ale może zwracać fałszywe alarmy. Nieużywanie Połącz może dopasować mniej niż oczekiwano, ale nie zwraca fałszywych trafień.


note

Stosowany jest algorytm ważonej odległości Levenshteina (WLD). Jeśli opcja Połącz nie jest zaznaczona, ustawienia są traktowane jako wyłączne OR (ścisłe WLD). Jeśli opcja Połącz jest zaznaczona, ustawienia są traktowane jako obejmujące OR (luźne WLD).


warning

Zachowaj ostrożność podczas korzystania z opcji Zamień wszystkie z wyszukiwaniem podobieństw. Najlepiej najpierw upewnić się, co zostanie znalezione.


Prosimy o wsparcie!