Szukaj podobnych

Umożliwia znalezienie wyrażeń, które są zbliżone do tekstu w polu Znajdź. Aby określić kryteria podobieństwa, należy zaznaczyć to pole i kliknąć przycisk Podobieństwa.

Aby wykonać tę operację...


Mechanizm wyszukiwania podobnych wyrazów może na przykład znajdować słowa różniące się dwoma znakami od tekstu w polu Znajdź.

Ustawienia

Określ kryteria stwierdzania, czy słowo jest podobne to wzorca wyszukiwania.

Wymień znaki

Wprowadź liczbę znaków szukanej frazy, które mogą być zamienione. Na przykład podanie liczby 2 znaków spowoduje, że słowa "pożyczyć" i "pożyczka" zostaną uznane za podobne.

Dodaj znaki

Wprowadź liczbę znaków, o którą znalezione słowo może być dłuższe od wyszukiwanej frazy.

Usuń znaki

Wprowadź liczbę znaków, o którą znalezione słowo może być krótsze od wyszukiwanej frazy.

Zespalaj

Szuka wyrazu spełniającego dowolną kombinację kryteriów wyszukiwania podobieństw.

tip

Using Combine better meets a user's expectations from looking at the settings, but may return false positives. Not using Combine may match less than expected, but does not return false positives.


note

A Weighted Levenshtein Distance (WLD) algorithm is used. If Combine is not checked, then settings are treated as an exclusive-OR (strict WLD).If Combine is checked, then settings are treated as an inclusive-OR (relaxed WLD).


warning

Be careful when using Replace All with Similarity Search. Best to be certain first about what will be found.


Please support us!