Znajdź i zamień

Znajduje lub zastępuje tekst lub formaty w bieżącym dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Znajdź i zamień.

+H

Na pasku Standardowy kliknij

Ikona

Znajdź i zamień


Znajdź

Wprowadź tekst, który chcesz znaleźć, lub wybierz z listy poprzednią frazę wyszukiwania.

Opcje wyszukiwania są wyświetlane w polu Znajdź i w obszarze Inne opcje okna dialogowego.

Uwzględniaj wielkość liter

Dokładnie dopasowuje znak podany w polu Znajdź bez uwzględnienia alternatywnych dopasowań wielkości liter.

Wyłącz tę opcję, aby uwzględnić wszystkie możliwe dopasowania wielkości liter. Na przykład wpisanie „a” w polu Znajdź odpowiada zarówno „a”, jak i „A”.

note

Pamiętaj, że niektóre znaki mogą mieć więcej niż jedno dopasowanie, gdy opcja Dopasuj wielkość liter jest wyłączona. Na przykład „s” pasuje do „s”, „S” i „ß” (ostre S używane w języku niemieckim).


Wyszukuje całe słowa lub komórki, które są identyczne z wyszukiwanym tekstem.

Zamień

Wprowadź zastępczy tekst lub wybierz z listy używany ostatnio tekst lub styl.

Opcje zamiany są wymienione w polu Znajdź oraz w obszarze Inne opcje okna dialogowego.

Znajdź poprzednie

Wyszukuje i zaznacza poprzednie wystąpienie szukanego tekstu lub formatu w dokumencie.

Znajdź następne

Wyszukuje i zaznacza poprzednie wystąpienie szukanego tekstu lub formatu w dokumencie.

Zamień

Zamienia znaleziony tekst lub format, a następnie poszukuje następnego wystąpienia.

Zamień wszystko

Zastępuje wszystkie wystąpienia tekstu lub formatu, który chcesz zastąpić.

Inne opcje

Wyświetla więcej lub mniej opcji wyszukiwania. Kliknij etykietę ponownie, aby ukryć rozszerzone pola wyszukiwania.

Tylko bieżące zaznaczenie

Przeszukuje tylko zaznaczony tekst lub komórki.

Zamień wstecz

Wyszukiwanie rozpoczyna się od bieżącej pozycji kursora i postępuje w kierunku początku pliku.

Szuka tekstu sformatowanego z użyciem określonego stylu. Po zaznaczeniu tego pola wyboru należy wybrać styl z listy Znajdź. Aby określić styl zastępujący, należy wybrać go z listy Zamień.

Szukaj podobnych

Umożliwia znalezienie wyrażeń, które są zbliżone do tekstu w polu Znajdź. Aby określić kryteria podobieństwa, należy zaznaczyć to pole i kliknąć przycisk Podobieństwa.

Rozróżniaj szerokość znaków (tylko przy włączonej obsłudze języków azjatyckich)

Rozróżnia formy znaków o połowie szerokości i pełnej szerokości.

Brzmi jak (japoński) (tylko przy włączonej obsłudze języków azjatyckich)

Umożliwia określenie opcji wyszukiwania dla podobnej notacji używanej w tekście japońskim. Zaznacz to pole wyboru, a następnie kliknij przycisk Dźwięki, aby określić opcje wyszukiwania.

Opcje wyszukiwania dla języka japońskiego

Uwzględniaj znaki diakrytyczne

Wyszukuje dokładne dopasowanie, nie obejmuje znaków łączenia Unicode w wyszukiwaniu. Na przykład wyszukiwanie كتب nie będzie pasować do كَتَبَ, كُتُب, كتِب i tak dalej.

Uwzględniaj kashidę

Wyszukuje dokładne dopasowanie, nie obejmuje arabskiego znaku tatwil U+0640 (znanego również jako kashida) w wyszukiwaniu. Na przykład wyszukiwanie كتاب nie będzie pasować do كـتاب lub كتــــاب i tak dalej.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.

tip

Po zamknięciu okna dialogowego Znajdź i zamień nadal możesz wyszukiwać według ostatnio wprowadzonych kryteriów, naciskając Shift++F.


Prosimy o wsparcie!