Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Aby wykonać tę operację...

Choose Edit - Find & Replace.

+H

On the Standard bar, click

Icon

Find & Replace


Znajdź

Wprowadź tekst, który chcesz znaleźć, lub wybierz z listy poprzednią frazę wyszukiwania.

Opcje wyszukiwania są wyświetlane w polu Znajdź i w obszarze Inne opcje okna dialogowego.

Uwzględniaj wielkość liter

Matches the exact character provided in the Find box without considering any alternative case matches.

Disable this option to consider all possible case matches. For example, entering "a" in the Find box matches both "a" and "A".

note

Beware that some characters may have more than one match when Match case is disabled. For instance, "s" matches "s", "S" and "ß" (sharp S used in the German language).


Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Zamień

Wprowadź zastępczy tekst lub wybierz z listy używany ostatnio tekst lub styl.

Replacement options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Znajdź poprzednie

Finds and selects the previous occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

Znajdź następne

Finds and selects the next occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

Zamień

Zamienia znaleziony tekst lub format, a następnie poszukuje następnego wystąpienia.

Zamień wszystko

Replaces all of the occurrences of the text or format that you want to replace.

Inne opcje

Wyświetla więcej lub mniej opcji wyszukiwania. Kliknij etykietę ponownie, aby ukryć rozszerzone pola wyszukiwania.

Tylko bieżące zaznaczenie

Przeszukuje tylko zaznaczony tekst lub komórki.

Zamień wstecz

Wyszukiwanie rozpoczyna się od bieżącej pozycji kursora i postępuje w kierunku początku pliku.

Szuka tekstu sformatowanego z użyciem określonego stylu. Po zaznaczeniu tego pola wyboru należy wybrać styl z listy Znajdź. Aby określić styl zastępujący, należy wybrać go z listy Zamień.

Szukaj podobnych

Umożliwia znalezienie wyrażeń, które są zbliżone do tekstu w polu Znajdź. Aby określić kryteria podobieństwa, należy zaznaczyć to pole i kliknąć przycisk Podobieństwa.

Rozróżniaj szerokość znaków (tylko przy włączonej obsłudze języków azjatyckich)

Distinguishes between half-width and full-width character forms.

Brzmi jak (japoński) (tylko przy włączonej obsłudze języków azjatyckich)

Lets you specify the search options for similar notation used in Japanese text. Select this checkbox, and then click the Sounds button to specify the search options.

Opcje wyszukiwania dla języka japońskiego

Diacritic-sensitive

Searches exact match, does not include Unicode combining marks in search. For example, searching for كتب will not match كَتَبَ or كُتُب or كتِب and so on.

Kashida-sensitive

Searches exact match, does not include Arabic Tatweel mark U+0640 (also known as Kashida) in search. For example, searching for كتاب will not match كـتاب or كتــــاب and so on.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.

tip

After you close the Find & Replace dialog, you can still search using the last search criteria that you entered, by pressing Shift++F.


Please support us!