Znajdź i zamień

Znajduje lub zamienia tekst lub formatowanie w bieżącym dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Choose Edit - Find & Replace.

+H

On the Standard bar, click

Icon

Find & Replace


Znajdź

Wprowadź tekst, który chcesz znaleźć, lub wybierz z listy poprzednią frazę wyszukiwania.

Opcje wyszukiwania są wyświetlane w polu Znajdź i w obszarze Inne opcje okna dialogowego.

Uwzględniaj wielkość liter

Powoduje, że wielkie i małe litery są rozróżniane.

Szuka komórek z zawartością, która jest identyczna z kryteriami wyszukiwania.

Zamień

Wprowadź zastępczy tekst lub wybierz z listy używany ostatnio tekst lub styl.

Replacement options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Znajdź poprzednie

Finds and selects the previous occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

Znajdź następne

Finds and selects the next occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

Zamień

Zamienia znaleziony tekst lub format, a następnie poszukuje następnego wystąpienia.

Zamień wszystko

Replaces all of the occurrences of the text or format that you want to replace.

Inne opcje

Wyświetla więcej lub mniej opcji wyszukiwania. Kliknij etykietę ponownie, aby ukryć rozszerzone pola wyszukiwania.

Tylko bieżące zaznaczenie

Przeszukuje tylko zaznaczony tekst lub komórki.

Zamień wstecz

Wyszukiwanie rozpoczyna się od bieżącej pozycji kursora i postępuje w kierunku początku pliku.

Szukaj podobnych

Umożliwia znalezienie wyrażeń, które są zbliżone do tekstu w polu Znajdź. Aby określić kryteria podobieństwa, należy zaznaczyć to pole i kliknąć przycisk Podobieństwa.

Rozróżniaj szerokość znaków (tylko przy włączonej obsłudze języków azjatyckich)

Powoduje, że znaki o połowie i pełnej szerokości są rozróżniane.

Brzmi jak (japoński) (tylko przy włączonej obsłudze języków azjatyckich)

Umożliwia określenie opcji wyszukiwania tekstu japońskiego w podobnej notacji. Po zaznaczeniu tego pola wyboru należy kliknąć przycisk Dźwięki i określić opcje wyszukiwania.

Opcje wyszukiwania dla języka japońskiego

Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.

Ikona wskazówki

After you close the Find & Replace dialog, you can still search using the last search criteria that you entered, by pressing Shift++F.


Please support us!