Wytnij

Usuwa zaznaczony fragment i kopiuje go do schowka.

Aby wykonać tę operację...

Choose Edit - Cut.

+X

On the Standard bar, click

Icon

Cut


Prosimy o wsparcie!