Powtórz

Powtarza ostatnie polecenie.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Powtórz.

Z pasków narzędzi:

Ikona powtórzenia

Powtórz

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + Y


Prosimy o wsparcie!