Ponów

Odwraca działanie ostatniego polecenia Cofnij. Aby wybrać krok Cofnij, który chcesz cofnąć, kliknij strzałkę obok ikony Ponów na pasku Standardowy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Ponów.

Na pasku Standardowy kliknij

Ikona

Ponów


Prosimy o wsparcie!