Cofnij

Odwraca ostatnie polecenie lub ostatnio wpisany wpis. Aby wybrać polecenie, które chcesz cofnąć, kliknij strzałkę obok ikony Cofnij na pasku Standardowy.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Cofnij.

Z pasków narzędzi:

Ikona cofania

Cofnij

Przy pomocy klawiatury:

+ Z


tip

Aby zmienić liczbę poleceń, które możesz cofnąć, przejdź do Konfiguracja eksperta i ustaw nową wartość właściwość "/org.openoffice.Office.Common/Undo Steps".


note

Niektórych poleceń (np. edycji stylów) nie można cofnąć.


tip

Możesz anulować polecenie Cofnij, wybierając Edycja - Ponów.


Informacje o poleceniu Cofnij w tabelach baz danych

Podczas pracy z tabelami baz danych można cofnąć tylko ostatnie wydane polecenie.

warning

Jeśli zmienisz zawartość rekordu w tabeli bazy danych, który nie został zapisany, a następnie użyjesz polecenia Cofnij, rekord zostanie usunięty.


Informacje o poleceniu Cofnij w prezentacjach

Zawartość listy Cofnij jest kasowana po zastosowaniu nowego układu slajdu.

Prosimy o wsparcie!