Poprzednie dokumenty

Wyświetla listę ostatnio otwieranych plików. Aby otworzyć plik z tej listy, należy kliknąć jego nazwę.

Liczba plików, które są wyświetlane mogą być zmieniane w Konfiguracji eksperta poprzez ustawienie wartości dla /org.openoffice.Office.Common/History PickListSize.

Plik zostanie otwarty przez ten sam moduł LibreOffice, za pomocą którego został zapisany.

Prosimy o wsparcie!