Ostatnie dokumenty

Wyświetla listę ostatnio otwieranych plików. Aby otworzyć plik z tej listy, należy kliknąć jego nazwę.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Plik - Ostatnie dokumenty.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Ostatnie dokumenty.

Z pasków narzędzi:

Ikona ostatnich dokumentów

Ostatnie dokumenty

Z centrum startowego:

Ostatnie dokumenty.


note

Liczba plików, które są wyświetlane mogą być zmieniane w Konfiguracji eksperta poprzez ustawienie wartości dla /org.openoffice.Office.Common/History PickListSize.


Plik zostanie otwarty przez ten sam moduł LibreOffice, za pomocą którego został zapisany.

Prosimy o wsparcie!