Wersje

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Wersje


Ikona ostrzeżenia

If you save a copy of a file that contains version information (by choosing File - Save As), the version information is not saved with the file.


Nowe wersje

Określa opcje dotyczące zapisania nowej wersji dokumentu.

Zapisz nową wersję

Saves the current state of the document as a new version. If you want, you can also enter comments in the Insert Version Comment dialog before you save the new version.

Wstaw komentarz dotyczący wersji

Enter a comment here when you are saving a new version. If you clicked Show to open this dialog, you cannot edit the comment.

Zawsze zapisuj wersję przy zamykaniu

Jeśli wprowadzono zmiany, to podczas zamykania dokumentu LibreOffice automatycznie zapisuje jego nową wersję.

Po zapisaniu ręcznym dokumenty, nie należy zmieniać dokumentu po zapisaniu zmian, a następnie zamknąć, nie będzie tworzona nowa wersja.

Istniejące wersje

Wyświetla listę istniejących wersji bieżącego dokumentu, datę i godzinę ich utworzenia, autora oraz powiązane komentarze.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.

Otwórz

Opens the selected version in a read-only window.

Pokaż

Wyświetla cały komentarz dla zaznaczonej wersji.

Usuń

Usuwa zaznaczoną wersję.

Porównaj

Porównaj zmiany wprowadzone w poszczególnych wersjach. Można również zarządzać zmianami.

Please support us!