Zapisz wszystko

Zapisuje wszystkie zmodyfikowane dokumenty programu LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Plik - Zapisz wszystko.

Z pasków narzędzi:

Ikona zapisywania wszystkiego

Zapisz wszystko


Jeśli zapisujesz nowy plik lub kopię pliku tylko do odczytu, pojawi się okno dialogowe Zapisz jako.

Prosimy o wsparcie!