Zapisz wszystko

Zapisuje wszystkie zmodyfikowane dokumenty programu LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Choose File - Save All.


If you are saving a new file or a copy of a read-only file, the Save As dialog appears.

Prosimy o wsparcie!