Wyślij

Wysyła kopię bieżącego dokumentu do różnych aplikacji.

Aby wykonać tę operację...

Menu Plik - Wyślij.


Dokument e-mailem

Opens a new window in your default email program with the current document as an attachment. The current file format is used.

Dokument jako załącznik PDF

Eksportuje cały plik do formatu PDF, a następnie wysyła go jako załącznik do wiadomości e-mail.

Please support us!