Wyślij

Wysyła kopię bieżącego dokumentu do różnych aplikacji.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Menu Plik - Wyślij.


Dokument e-mail

Otwiera nowe okno w domyślnym programie pocztowym z bieżącym dokumentem jako załącznikiem. Używany jest bieżący format pliku.

E-mail jako PDF

Wyświetla okno dialogowe Eksportuj jako PDF, eksportuje bieżący dokument do formatu Portable Document Format (PDF), a następnie otwiera okno wysyłania wiadomości e-mail z plikiem PDF jako załącznik.

Prosimy o wsparcie!