Ustawienia drukarki

Wybierz domyślną drukarkę dla bieżącego dokumentu i zmień opcje drukowania.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Plik - Ustawienia drukarki.

Z pasków narzędzi:

Ikona ustawień drukarki

Ustawienia drukarki


note

Podczas zmiany domyślnej drukarki dla dokumentu zawierającego osadzone obiekty LibreOffice OLE może wystąpić niewielkie opóźnienie.


Drukarka

Wyświetla informacje o wybranej drukarce.

Jeśli lista jest pusta, należy zainstalować domyślną drukarkę dla systemu operacyjnego.. Informacje na temat sposobu instalacji i konfiguracji drukarki domyślnej można znaleźć w pomocy elektronicznej zainstalowanego systemu operacyjnego.

Nazwa

Wyświetla listę drukarek zainstalowanych w systemie operacyjnym. Aby zmienić domyślną drukarkę, należy wybrać z listy nazwę drukarki.

Stan

Wyświetla opis bieżącego stanu wybranej drukarki.

Typ

Wyświetla typ wybranej drukarki.

Lokalizacja

Wyświetla informacje o porcie wybranej drukarki.

Komentarze

Wyświetla dodatkowe informacje dotyczące drukarki.

Właściwości

Zmienia systemowe ustawienia drukarki dla bieżącego dokumentu.

warning

Upewnij się, że opcja układu Poziomo lub Pionowo ustawiona w oknie dialogowym Właściwości drukarki jest zgodna z formatem strony ustawionym przez wybranie opcji .


Opcje

Otwiera okno dialogowe Ustawienia drukarki, w którym można zastąpić globalne opcje drukarki ustawione w - LibreOffice - Drukowanie dla bieżącego dokumentu.

warning

Przycisk Opcje jest dostępny tylko w LibreOffice Writer i Calc.


Prosimy o wsparcie!