Ustawienia drukarki

Select the default printer for the current document and change printing options.

Aby wykonać tę operację...

Choose File - Printer Settings.


Ikona notatki

Podczas zmiany domyślnej drukarki dla dokumentu zawierającego osadzone obiekty LibreOffice OLE może wystąpić niewielkie opóźnienie.


Drukarka

Wyświetla informacje o wybranej drukarce.

Jeśli lista jest pusta, należy zainstalować domyślną drukarkę dla systemu operacyjnego.. Informacje na temat sposobu instalacji i konfiguracji drukarki domyślnej można znaleźć w pomocy elektronicznej zainstalowanego systemu operacyjnego.

Nazwa

Wyświetla listę drukarek zainstalowanych w systemie operacyjnym. Aby zmienić domyślną drukarkę, należy wybrać z listy nazwę drukarki.

Status

Wyświetla opis bieżącego stanu wybranej drukarki.

Typ

Wyświetla typ wybranej drukarki.

Lokalizacja

Wyświetla informacje o porcie wybranej drukarki.

Komentarze

Wyświetla dodatkowe informacje dotyczące drukarki.

Właściwości

Zmienia systemowe ustawienia drukarki dla bieżącego dokumentu.

Ikona ostrzeżenia

Ensure that the Landscape or Portrait layout option set in the Printer Properties dialog matches the page format that you set by choosing .


Opcje

Otwiera okno dialogowe Ustawienia drukarki, w którym można zastąpić globalne opcje drukarki ustawione w - LibreOffice - Drukowanie dla bieżącego dokumentu.

Ikona ostrzeżenia

Przycisk Opcje jest dostępny tylko w LibreOffice Writer i Calc.


Prosimy o wsparcie!